Swietelsky

SWIETELSKY stavební s.r.o. – středisko Louny

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
oblast Louny
Postoloprtská 2956
440 01 Louny

Kontaktní osoba
Bc. Radek Vacek, ředitel oblasti
M: 724 726 145
E: r.vacek@swietelsky.cz

Rozsah činností

 • výstavba, rekonstrukce a opravy komunikací
  • silnice
  • dálnice
  • místní komunikace
  • letiště
  • cyklotrasy
  • lesní a polní cesty
  • parkoviště
  • zpevněné plochy
  • chodníky
  • pěší a zklidněné zóny
 • výroba a pokládka asfaltových směsí
 • stříkané povrchy z penetračního makadamu, asfaltové nátěry
 • pokládka litých asfaltů
 • výstavba, rekonstrukce, sanace a opravy mostů, lávek, opěrných zdí a betonových konstrukcí
 • výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí a čistíren odpadních vod
 • úpravy a revitalizace vodních toků a vodohospodářských děl, nádrží a poldrů
 • výstavba vodovodů a kanalizací
 • výstavba, rekonstrukce, sanace a opravy mostů, lávek, opěrných zdí a betonových konstrukcí
 • sanace a rekultivace skládek