O nás

Korporace Obalovna Louny s.r.o. byla založena v roce 2017 jako podílová společnosti firem SWIETELSKY stavební s.r.o., Metrostav a.s. a Algon a.s. a následně byla vystavěna nová, nejmodernější, rakouská obalovna AMMANN typ Unibach 180 T2, která se vyznačuje ekologickým provozem s dostatečným výrobním potenciálem pro dodávky obalovaných živičných směsí po potřeby výstavby a rekonstrukcí pozemních komunikací nejen v Ústeckém a Středočeském kraji.

Pokládku asfaltových svršků pak zajišťují 3 společníci obalovny:

SWIETELSKY stavební s.r.o. je součástí významného rakouského koncernu Swietelsky Bauge-sellschaft. V Česku působí od roku 1992, zaměstnává na 1300 lidí a s tržbami okolo pěti miliard korun patří mezi deset největších stavebních firem. Zaměřuje se na poskytování komplexních služeb v oboru silničních, inženýrských, pozem

ních a sportovních staveb. SWIETELSKY stavební má v Česku celkem 16 obaloven s vlastnickým podílem od 20 do 100 procent. Rozmístěny jsou na území většiny krajů a slouží nejen společníkům pro jejich stavby, ale prodávají asfaltové směsi také dalším zájemcům.

SWIETELSKY stavební s.r.o. – středisko Louny
Postoloprtská 2956, Louny

Ředitel oblasti: Bc. Radek Vacek

E-mail: r.vacek@swietelsky.cz

Tel.: +420 724 726 145

Metrostav a.s. je největší česká stavební společnost s téměř padesátiletou historií. Je technicky vyspělou, univerzální, stavební společností, která systematicky rozvíjí vlastní kapacity vnitropodnikových nosných technologií a usiluje o trvalé zlepšování schopností v oblasti stavební výroby.
Regionální zastoupení společnosti Metrostav Infrastructure a.s., která je členem Skupiny Metrostav, realizuje veškeré zakázky v segmentu dopravních staveb, od těch nejmenších, až po ty největší a technicky unikátní včetně komplexní dodávky dle individuálních potřeb zákazníka.

MI Roads, a.s. Zastoupení pro region Čechy sever

Husova 2708, 440 01 Louny

Lukáš Spal
Oblastní ředitel
E-mail: lukas.spal@mi-roads.cz
Tel: 770 600 122

Společnost ALGON byla založena v roce 1992 jako společnost s ručením omezeným. Od počátku jsme se orientovali na dopravní a inženýrské stavby. V roce 1995 jsme se stali průkopníky staveb z gabionových konstrukcí, vznikla samostatná divize, která byla rozšířena o výrobu a montáž protihlukových stěn.
V roce 1999 došlo k transformaci na akciovou společnost. V roce 2006 zahájila svou činnost divize pozemních staveb, která poskytuje kompletní servis zákazníkům. Provádíme také vlastní developerské projekty v oblasti občanské vybavenosti a bytové výstavby.

Algon a.s.
dopravní a inženýrské stavby
Joštova 1, Cheb

Kontaktní osoba: Jan Benka
E-mail: jan.benka@algon.cz
Tel: 725 052 003